Profile Image

Obchodní rejstřík

Aktuální výpis z Obchodního rejstříku z 30.11.2020

Profile Image

Živnostenský list

Aktuální výpis Obchodního rejstříku z 30.11.2020

Profile Image

Bezdlužnost – FÚ

Aktuální potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků vůči orgánům Finanční správy České republiky z 13.11.2020

Profile Image

Bezdlužnost – ČSSZ

Aktuální potvrzení o neexistenci nedoplatků na pojistném a penále na sociálním a zdravotním pojištěním vůči České správě sociálního zabezpečení z 20.10.2020

Profile Image

OSVĚDČENÍ - DOPRAVNÍ ZPŮSOBILOSTI

Osvědčení o finanční způsobilosti k provozování silniční dopravy nákladních vozidlem z dne 21.7.2020

Kontaktujte nás už dnes!