Profile Image

Obchodní rejstřík

Aktuální výpis z Obchodního rejstříku z 26.10.2023

Profile Image

Živnostenský list

Aktuální výpis Obchodního rejstříku z 26.10.2023

Profile Image

Bezdlužnost – FÚ

Aktuální potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků vůči orgánům Finanční správy České republiky z 24.10.2023

Profile Image

Bezdlužnost – ČSSZ

Aktuální potvrzení o neexistenci nedoplatků na pojistném a penále na sociálním a zdravotním pojištěním vůči České správě sociálního zabezpečení z 24.10.2023

Profile Image

OSVĚDČENÍ - DOPRAVNÍ ZPŮSOBILOSTI

Osvědčení o finanční způsobilosti k provozování silniční dopravy nákladních vozidlem z dne 17.05.2022

Kontaktujte nás už dnes!